Regały wspornikowe do warsztatu stolarskiego

Regały wspornikowe to obowiązkowe wyposażenie warsztatów stolarskich, służące do przechowywania drewna, tarcicy, belek, płyt wiórowych i desek.

Współczesne warsztaty stolarskie – zarówno profesjonalne, jak i amatorskie – to miejsca, w których przechowuje się bardzo zróżnicowany asortyment surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Utrzymanie porządku, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni produkcyjnej, jest więc poważnym wyzwaniem dla każdego właściciela zakładu stolarskiego. Na szczęście na rynku dostępny jest szeroki asortyment regałów warsztatowych, które mogą w tym pomóc.

Rodzaje regałów warsztatowych

W stolarniach spotyka się trzy podstawowe rodzaje regałów, różniących się od siebie konstrukcją, dopuszczalnym obciążeniem i przeznaczeniem:

  • Regały półkowe – do przechowywania drobnych elementów (np. elementów złącznych), składowanych najczęściej w pojemnikach warsztatowych,
  • Regały paletowe – do składowania produktów gotowych (np. mebli), przeznaczonych do wysyłki,
  • Regały wspornikowe – do przechowywania długich półproduktów, takich jak deski, czy płyty drewnopochodne.

Konstrukcja regałów wspornikowych

Regały półkowe i paletowe mają konstrukcję ramową, co oznacza, że zbudowane są z powtarzających się układów ram, z których każda zbudowana jest z dwóch słupów połączonych stężeniami. Ramy połączone są belkami, które tworzą poziomy składowania (półki).
Najważniejszą cechą odróżniającą regały wspornikowe od półkowych i paletowych jest konstrukcja oparta tylko na jednym słupie (kolumnie). Innymi słowy, w regałach wspornikowych nie ma przednich słupów nośnych, a więc przestrzeń składowania ograniczana jest tylko z jego jednej strony.
U dołu każdej kolumny przymocowana jest baza (stopa), której rolą jest odpowiednie przenoszenie obciążeń z regału na posadzkę, a więc zapewnienie całej konstrukcji odpowiedniej stabilności. Oba elementy regału wspornikowego wykonane są z gorącowalcowanych stalowych dwuteowników, co gwarantuje bardzo wysoką odporność całego systemu regałowego na obciążenia i uszkodzenia.
Kolejne kolumny regału wspornikowego łączone są ze sobą za pomocą stężeń i wykrzyżowań, tworząc tym samym ciąg regałowy o dowolnej długości. Do kolumn zaś, za pomocą śrub lub zaczepów, mocowane są poziome wsporniki, na których przechowuje się magazynowany towar.

Rodzaje regałów wspornikowych

Regały wspornikowe jednostronne i dwustronne

W większości przypadków, kolumny regałów wspornikowych posiadają otwory montażowe (za pomocą których montuje się wsporniki) po swoich obu stronach. Rozwiązanie takie umożliwia tworzenie na bazie tych samych elementów dwóch różnych konfiguracji ciągów regałowych – ze wspornikami zamontowanymi z jednej strony kolumny, które instaluje się przy ścianach warsztatów oraz dwustronnych, które ustawia się w pozostałych częściach obiektu.

Regały wspornikowe do wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Regały wspornikowe można stosować zarówno wewnątrz budynków, jak i na otwartej przestrzeni. Kluczowy w tym przypadku jest wybór odpowiedniej metody wykończenia powierzchni, gwarantującej odpowiednią odporność na korozję. Regały wewnętrzne malowane są proszkowo, natomiast zewnętrzne muszą zostać poddane cynkowaniu ogniowemu. Można je również wyposażyć w zadaszenie chroniące składowane ładunki przed opadami atmosferycznymi.

Regały wspornikowe statyczne i mobilne

Standardowe regały wspornikowe montowane są do posadzki za pomocą kotew (śrub rozporowych), a więc ich położenie jest niezmienne w trakcie eksploatacji. Niektórzy producenci regałów wspornikowych posiadają w swojej ofercie również konstrukcje montowane na ruchomych podstawach, poruszających się po szynach osadzonych w posadzce magazynu. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest maksymalne wykorzystanie dostępnej kubatury obiektu, sięgające nawet poziomu 80-90%.